Сьогодення вимагає конкурентноспроможних людей, адаптованих до швидко змінюваних вимог суспільства, особистості, котра оволодіває певною системою цінностей, людини з високими розумовими здібностями та інтелектом.
Тому провідною ідеєю концепції ДНЗ "Веселка» є:
«Створення умов для формування основ принципово нової особистості: творчої, самостійної, здатної цінувати себе і поважати інших; особистості адаптованої до умов життя, що швидко змінюється».
Зростання вимог до якості безперервної освіти стало соціальною проблемою сьогодення. Для забезпечення наступності освіти створюються заклади нового типу, мета яких – реалізувати програму дошкільної освіти, об’єднуючи навчання і виховання дітей у цілеспрямований послідовний процес. Таким закладом є наш дошкільний навчальний заклад «Веселка».
Дошкільний заклад забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 2 місяців до 6 років відповідно до вимог Державної програми «Українське дошкілля» та "Впевнений старт" для дітей старшого дошкільного віку.
Для реалізації даного завдання розробляючи стратегію розвитку навчального закладу ми виокремили провідні ідеї:
І Безперервність та наступність дошкільної освіти
ІІ Поглиблений інтелектуальний розвиток дитини від 2 до 7 років
ІІІ Профілактика захворювань, зміцнення здоров'я та формування
здорового способу життя.
ІV Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу
V Розвиток духовності та моральних якостей особистості:
VІ Педагог – центральна фігура у здійсненні всіх завдань дошкільного навчального закладу.

Для їх реалізації намічені освітні проекти, які постійно розробляються творчими групами педагогічних працівників ДНЗ.

Кiлькiсть переглядiв: 424

Коментарi